First dorsal compartment release recovery time

Items where Subject is QH Natural history / természetrajz"">

Unauthorized people who could reach or touch machine parts during operation must not be admitted in the nearby area.

Publication list

De producent kan NIET verantwoordelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een gebrekkige naleving van dit verbod. De panelen moeten altijd stevig gesloten blijven. Maak uitsluitend gebruik van blusapparaten met poeder of koolstofdioxide, met inachtneming van de aanwijzingen en waarschuwingen die de producent op de brandblusser heeft aangebracht.

De lijn moet beveiligd zijn tegen overbelasting, kortsluiting en rechtstreeks contact, conform de plaatselijk geldende voorschriften. Een onjuiste aarding kan leiden tot gevaar voor elektrische schokken. The first dorsal compartment release recovery time must be kept closed at all times.

fájdalomcsillapítás a csípőízület kezelésében

Use only dry powder or carbon dioxide fire extinguishers, and strictly follow the instructions and warnings indicated by the manufacturer and listed on the extinguisher. The line must be protected from overloads, short-circuits first dorsal compartment release recovery time direct contacts according to current accident prevention regulations.

Publication list

Incorrect grounding may lead to the risk of electrical shock. Het is verboden de machine in de open lucht te bedienen, waar zijn kan blootstaan aan regen of een hoge vochtigheid. It is prohibited to use the machine outdoors where it could be subjected to rain or high humidity. De machine moet daarom in de buurt van een goed bereikbaar stopcontact worden geïnstalleerd.

Department of Surgery

Alle veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen en indien nodig moet een beschermende uitrusting worden gedragen. Observe all of the safety instructions provided.

When compulsory, wear the specified personal protective equipment.

fájdalom a karok és a lábak nagy ízületeiben

Below are some of the most common warnings and safety precautions provided by colorant manufacturers. Harmful if swallowed.

Avoid eye and skin contact. In case of eye and skin contact, rinse with plenty of water.

Table of Contents

Hieronder staan enkele van de meest gebruikelijke waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften van fabrikanten van kleurstoffen. Keep out of the reach of children.

közös földigiliszt tinktúra

Schadelijk bij inslikken. In case of accidental product leaks or spills, thoroughly ventilate the area and proceed as indicated in this manual and in the instructions provided with the product itself. Voorkom contact met huid of ogen.

  • Student: Ms Andrea Treszl, M.
  • Kitozán az együttes kezelés során
  • Department of Orthopedic Surgery | Tudóstér

In het geval van contact met huid of ogen afspoelen met veel water. Buiten het bereik van kinderen houden. Gebruik een veiligheidsuitrusting wanneer dat verplicht is. In geval van lekken of morsen van het product moet de omgeving onmiddellijk worden gelucht en moeten zowel de instructies uit deze handleiding als de instructies bij het product worden nageleefd.

Fájdalomlövés a hát bal oldalán

Do not dispose of colorant in the sewage system. Follow local regulations when disposing of waste. Laat geen kleurstof in de riolering terechtkomen. Neem de geldende voorschriften bij het verwerken van afval in acht.

Items where Subject is "Q Science / természettudomány > QH Natural history / természetrajz"

Voorzorgsmaatregel Voed de machine met een geaard stopcontact. Elektrocutiegevaar - Risico op een stroomschok als door panelen beschermde delen van de machine worden betreden zonder eerst de elektrische spanning te hebben uitgeschakeld.

gyógyszer osteoarthritis kezelésére

De operator heeft geen toegang machinedelen die door panelen afgeschermd. Letsel aan rug en onderrug - Het verplaatsen van zware lasten tijdens het verplaatsen van de machine en het laden van bussen op de doseertafel kan letsel veroorzaken.

Lásd még